Produkter

Produkt vi tilbyr

 

 • Strøsand

 

 • Pussand

 

 • Knust veigrus 0-16 (Produsert etter vegvesenets krav)

 

 • Knust veigrus 0-9

 

 • Knust singel 8-16

 

 • Knust strøsingel 2-6

 

 • Harpet singel

 

 • Natursingel

 

 • Uharpet stein

 

 • Filtersand (Godkjent for bruk i sandfilter/kloakk- anlegg)

 

 • Harpet bærelag

 

 • Samfengtemasser

 

 • Matjord, kvalitet etter kundens ønsker og behov

 

På forespørsel skaffes også andre produkter.

 

 

Ta kontakt her

Be om pristilbud eller opplastet i grustak

Ring: 91 77 33 21 / 41 60 54 45

Eller ta kontakt i skjemaet